Jak co roku nasi animatorzy właczają się w dzieło przygotowania młodzieży

do sakramentu bierzmowania. Młodzi ludzie mieli w tym roku możliwość wyboru uczestniczenia w tradycyjnych małych grupach dzielenia lub w kursie alfa.

Dziękujemy wspólnocie za przygotowywanie posiłków i sobotniego dnia czuwania dla uczestników "Alfy" i animatorom za zaangażowanie.

To jest piękne co robicie ...