Z powodu nadmiaru obowiązków nasz dotychczasowy opiekun - ks.proboszcz Piotr Filas musiał oddać część swoich obowiązków swoim współbraciom.

Od marca tego roku naszym nowym opiekunem został ks.Marek Sawicki SDS

Wcześniej współpracowaliśmy już z nim podczas przygotowania młodzieży do bierzmowania w roku 2018 oraz w tym roku podczas goszczenia młodych z Taize.

Ks. Marek pochodzi z Warszawy. Zanim trafił do seminarium był studentem socjologii.

Lubił uczęszczać na spotkania do duszpasterstwa gdzie konferencje prowadził śp. ks.Piotr Pawlukiewicz.

Witamy księże Marku w naszej wspólnocie.