Od początku roku szkolnego naszym duchowym koordynatorem i opiekunem został ks.Tomasz Górny SDS.

Ks.Tomasz był wcześniej wice-superiorem księży Salwatorianów w Krakowie.

Święcenia kapłańskie przyjął 02.06.2007 w kościele NMP Królowej Świata w Mikuszowicach Śl. (Bielsko-Biała), z rąk abp. Polycarpa Pengo z Tanzanii.

Obecnie w naszej wspólnocie prowadzi formację w oparciu o Ewangelię wg św.Łukasza.