Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Owczarnia

 

 

 

Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży są synami Bożymi” (Rz 8,14)

 

 

 

Odnowa w Duchu Świętym przy Bazylice św. Jadwigi działa już od 27 lat.

 

Naszym zadaniem jest otwieranie się na działanie Ducha Świętego co wyraża się pogłębianiem życia religijnego, modlitwy osobistej i wspólnotowej, dawaniem świadectwa we współczesnym świecie.

 

Podstawowa formacja realizuje się poprzez Seminarium Odnowy Wiary gdzie uczestnicy bardzo często doświadczają Bożej Miłości, Przebaczenia oraz obdarowania wieloma Łaskami ( „Chrzest w Duchu Świętym” - podstawowe doświadczenie wiary znane pierwszym chrześcijanom oraz charyzmatami opisanymi w 1 Kor 12-14). Te otrzymane dary mogą się później realizować i jeszcze bardziej rozwijać podczas spotkań wspólnoty modlitewnej.

 

Nasza grupa angażuje się w życie parafii przygotowując czuwanie nocne w przeddzień święta Zesłania Ducha Świętego. Uczestniczymy również w przygotowaniu młodzieży do bierzmowania. Odwiedzamy chorych w Zakładzie Opieki Leczniczej. Organizujemy akcje ewangelizacyjne na terenie naszego miasta (przemarsz dla Jezusa, Iskra Bożego Miłosierdzia, Seminarium Odnowy Wiary, pomoc materialna ubogim... itd.). W okresie letnim są organizowane „wakacje z Bogiem” - wypoczynek połączony z codzienną mszą św. i modlitwą.

 

Wspólnota Odnowy w Duchu Św. „Owczarnia” przy naszej parafii trwa w jedności z innymi grupami Odnowy poprzez udział w Ogólnopolskim Czuwaniu w Częstochowie, uczestniczenie w Dniu Jedności grup archidiecezji wrocławskiej oraz okresowych spotkaniach liderów wspólnot, uczestniczeniu w spotkaniach formacyjnych .

 

- Opiekunem wspólnoty jest ks. Marek Sumara SDS

- Liderem jest Tomasz Łopąg, a zastępcami Anna Król i Krzysztof Bednarski.

W ramach wspólnoty posługują różne diakonie takie jak: muzyczna, wstawiennicza, miłosierdzia (wizyty w ZOL oraz troska o chorych członków wspólnoty), liturgiczna (oprawa muzyczna i liturgia słowa), ewangelizacyjna (kursy alfa, Seminarium Odnowy Wiary).